banner11.png

fblogo

 

Verschijnsel Algemene voorwaarden

 1. Identiteit van de verkoper: Verschijnsel vzw (vereniging zonder winstoogmerk), handelend onder de naam/namen: Verschijnsel, Verschijnsel.net en Verschijnsel.com
  Vestigingsadres en zetel: Frederik De Merodestraat 7 2800 Mechelen Belgie
  Ondernemingsnr en BTW-nr BE 0884.670.880
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Verschijnsel en koper.
 3. De door Verschijnsel aangeboden producten zijn zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. Dudielijke vergissingen in het aanbod binden Verschijnsel niet.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een bestelling plaatst.
 5. Indien Verschijnsel gegronde redenen heeft om geen overeenkomst aan te gaan met een bepaalde koper, is Verschijnsel gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De koper kan de overeenkomst ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, zal hij de producten in de originele staat en verpakking aan Verschijnsel retourneren. De koper is in dit geval aansprakelijk voor de daadwerkelijke verzendkosten evenals de daadwerkelijke verzendkosten die Verschijnsel heeft gemaakt. De koper is in dit geval ook aansprakelijk voor de aankomst in originele staat van alle gekochte producten.
 7. Overige retouren zijn uitsluitend mogelijk binnen dertig dagen na verzending bij ontvangst van beschadigde of niet bestelde boeken.
 8. Alle door Verschijnsel genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 9. De koper is verantwoordelijk voor het duidelijk aangeven van het leveringsadres aan Verschijnsel. Verschijnsel levert uitsluitend naar huisadressen in Nederland en Belgiƫ.
 10. Verschijnsel zal bestellingen binnen de door haar nagestreefde en gepubliceerde termijnen maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren.
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de koper, tenzij de koper heeft geopteerd voor aangetekende verzending.
 12. In geval van wanbetaling door de koper heeft Verschijnsel het recht om de koper redelijke kosten in rekening te brengen.
 13. Op overeenkomsten tussen de Verschijnsel en de koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com