banner2.png

fblogo

 

Richtlijnen voor het inzenden van manuscripten

Verschijnsel zoekt ideeënliteratuur die kan inspireren. Wij zoeken boeken die spanning, schrijfkwaliteit en eigen, verrassende gedachten bieden - overtuigende personages en plot, bevlogen taalgebruik en originaliteit zijn dan ook een vereiste. 

Belangrijk: Wij hebben onze nieuwe titels voor 2012 en de eerste helft van 2013 reeds geselecteerd. Tot zeker eind 2012 lezen wij dan ook GEEN nieuwe manuscripten.

Schrijvers van korte verhalen willen wij ondertussen aanmoedigen om mee te doen met één van de verhalenwedstrijden voor fantastische verhalen in ons taalgebied.


De Paul Harland Prijs is de langst lopende schrijfwedstrijd voor fantastische verhalen: ze wordt (onder wisselende naam) nu al vijfendertig jaar lang georganiseerd. Verhalen tot 10.000 woorden met een fantastisch element maken kans op de geldprijs van 750 euro. Ingezonden verhalen worden door een gekwalificeerde jury gelezen en becommentarieerd. De sluitings- en inzendingstermijn voor 2012 is inmiddels verstreken. Voor meer informatie over uitreiking: http://www.paulharlandprijs.eu

Fantastels geeft een geldprijs van 250 euro en een zilveren trofee aan de winnaar. Daarnaast zijn er geldprijzen voor de tweede en de derde prijs. Fantastels 2011 is gesloten, maar aanmelden voor deelname en insturen van verhalen voor Fantastels 2011 kan tussen 1 oktober 2012 en 31 oktober 2012 via http://fantastels.littera.nl/

Al deze wedstrijden vragen een bescheiden inschrijfgeld om onkosten te dekken.

 

Wij beperken ons niet tot specifieke genres en geven de voorkeur aan originele, ideeënrijke verhalen boven genre-cliché’s. Wij willen onze lezers een fonds aanbieden van auteurs die iets te zeggen hebben over de steeds sneller groeiende stroom aan radicaal nieuwe ideeën in onze samenleving.

Het liefst lezen wij manuscripten die vergezeld gaan van een twee tot vijf pagina's lange samenvatting van het verhaal. Deze samenvatting moet kunnen overbrengen wat de lezer zal intrigeren, wat hem zal bijblijven. Toezending van deze samenvatting plus eerste twee hoofdstukken is voor de eerste beoordeling voldoende. Wij hebben er geen bezwaar tegen om met de samenvatting meer dan twee hoofdstukken te ontvangen (maar wel altijd minimaal de eerste twee, graag), maar als uw manuscript in verpakking niet meer door de brievenbus past stuurt u echt te veel mee voor een eerste beoordeling. Lay-out graag volgens algemeen geldende manuscript-normen (regelafstand 2, eenzijdig bedrukt, auteursnaam op elke bladzijde).

Wij zijn in het algemeen geen markt voor korte verhalen, noch voor meerdelige nog niet voltooide romanreeksen. Wij zijn ook niet geïnteresseerd in herschreven versies van reeds eerder afgewezen manuscripten, tenzij we hier zelf expliciet om vragen.

Stuur uw inzendingen per post naar:

Verschijnsel, ter attentie van Roelof Goudriaan
Frederik De Merodestraat 7
2800 MECHELEN
België

Inzendingen per e-mail zijn mogelijk in overleg. Neem hiervoor eerst contact op met uitgever of redactie via deze site!

Wij accepteren geen inzendingen die tegelijkertijd bij andere uitgevers zijn en worden aangeboden.

Responstijd varieert tussen vier en acht maanden.

Wij retourneren geen toegezonden manuscripten, en reageren per e-mail zodat geen retourporto is vereist. Mocht u geen e-mailadres willen vermelden, sluit dan wel voldoende retourporto (vanuit Belgie) bij.

Houd er s.v.p. rekening mee dat onze respons geen leesrapport bevat, slechts een oordeel of het boek al dan niet geschikt voor uitgave door Verschijnsel wordt bevonden. Onze lezers hebben geen tijd voor leesrapporten; wij bieden schrijvers die een leesrapport willen hebben een service om een onafhankelijk leesrapport te verzorgen, tegen betaling, waarin een deskundige uitgebreid ingaat op alle elementen van het manuscript.
Voor alle duidelijkheid: we bieden deze service aan omdat een aantal schrijvers expliciet hebben gevraagd om zo’n beoordeling door een deskundige criticus. Wij bemiddelen slechts: de service staat los van het oordeel of manuscripten voor publikatie bij Verschijnsel in aanmerking komen, en het al dan niet gebruik maken van de leesrapportservice heeft geen enkele invloed op Verschijnsels beslissing omtrent publikatie.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com